KONE THERM EPS 100

Színjelölés a csomagon: 1 piros csík

A termékre jellemző tulajdonságok:

Hővezetési tényező (λD): 0,036 W(m K)
Hővezetési ellenállás (RD): 1,39 m2 K/W (5 cm vastag anyag esetében)
Tűzveszélyességi osztály: nehezen éghető
Termékszabvány: MSZ EN 13163:2001
Alkalmazás: MSZ 7573:2002 szerint

MSZ 7573:2002 szerinti alkalmazás:

  • Fal külső oldalán, homlokzati bevonatrendszerben.
  • Fal külső oldalán, elemes homlokzatburkolat mögött kérgesítve, átszellőzött légréssel.
  • Fal belső oldalán, bevonatrendszerben, kérgesítve, páratechnikai ellenőrzéssel.
  • Födém, padló lefelé hűlő síkján, homlokzati bevonatrendszerben.

A H Expandit 80 homlokzati hőszigetelő rendszer az MSZ 1480-6:1980 szabvány szerinti homlokzati tűzterjedési vizsgálat alapján megfelel az I. tűzállósági fokozatú egyszintes, valamint a II.-V. tűzoltósági fokozatú épületek homlokzati hőszigetelésére.

Az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002 (l.23) BM rendelet 5. melléklet 1/3 fejezetének 1. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével.

Vonatkozó termékszabvány (MSZ EN 13163:2001) szerinti jelölés:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150

Vastagság tűrése T2 ± 1mm
Hosszúság tűrése L2 ± 2mm
Szélesség tűrése W2 ± 2mm
Derékszögűség tűrése S2 ± 2mm/1000mm
Síkbeliség tűrése P4 ± 5mm
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben, hosszúság, szélesség, vastagság relatív változásának mértéke DS(70,-)3 3%
Hajlítószilárdság BS125 ≧ 125 kPa
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódás esetében CS(10)80 ≧ 80 kPa
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények esetén, hosszúság, szélesség, vastagság relatív változásának mértéke DS(N)2 ± 0,2%
Sík felületre merőleges irányú húzószilárdság TR150 ≧ 150 kPa